Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV), potom Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu Grada Novog Sada (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV), Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje i sportski centar severoistočno od Ulice Branka Radičevića i jugoistočno od Partizanske ulice u Kovilju i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića u Novom Sadu (lokalitet DES i drugi).

Većinom glasova Savet je prihvatio Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o dimničarskim uslugama, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada i Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada od Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad – u stečaju neposrednom pogodbom.