Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину и упутили га Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници прихваћени су Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (због промене ширине коридора далековода 110 kV), потом Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (због промене ширине коридора далековода 110 kV), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу Града Новог Сада (због промене ширине коридора далековода 110 kV), Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за породично становање и спортски центар североисточно од Улице Бранка Радичевића и југоисточно од Партизанске улице у Ковиљу и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду (локалитет ДЕС и други).

Већином гласова Савет је прихватио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о димничарским услугама, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада и Предлог решења о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада од Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад – у стечају непосредном погодбом.