Danas je održana LIX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet predškolske ustanove u Ulici Save Maleševa)

2. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

3. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

4. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu Grada Novog Sada (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

5. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje i sportski centar severoistočno od Ulice Branka Radičevića i jugoistočno od Partizanske ulice u Kovilju

6. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića u Novom Sadu (lokalitet DES i drugi)

7. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada

8. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

9. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

10. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

11. Odluka o izmeni Odluke o raskopavanju površina javne namene

12. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o dimničarskim uslugama

13. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada

14. Odluka o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2020. godinu

18. Odluka o konverziji dela neizmirenih potraživanja koje Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad ima prema Javnom preduzeću „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

19. Rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada od Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad – u stečaju neposrednom pogodbom

20. Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“ Novi Sad na uslove zaduživanja za finansiranje investicionog projekta nabavke 30 autobusa sa pogonom na CNG

21. Strategija upravljanja rizicima u organima Grada Novog Sada za period od 2020. do 2022. godine

22. Zaključak sa Informacijom u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, 05 Broj: 464-4270/2018 od 10. maja 2018. godine

23. Zaključak sa Informacijom u vezi sa obaveštenjem Pokrajinske vlade, Komisije za usaglašavanje aktivnosti Pokrajinske vlade i Privredne komore Vojvodine u postupku prodaje Odmarališta „Vojvodina“ s depandansom u Igalu, Republika Crna Gora broj: 135-46-368/2018-01 od 17.12.2019. godine

24. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

25. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Predrag Bedov)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Milena Krstić – Radović)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Gordana Skeledžija –  Šijakov)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Vojislav Janković)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Slavka Dulović)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Mirjana Bajagić)

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“, Novi Sad