Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama razmatrana je Informacija o Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad Novi Sad za 2020. godinu.

Konkurs je objavljen 26. decembra prošle godine na zvaničnoj prezentaciji grada Novog Sada, a za njegovo finansiranje ili sufinanasiranje opredeljeno je 47 miliona dinara iz budžeta Grada Novog Sada. Najveći deo sredstava u visini od 25 miliona dinara, predviđen je za programe udruženja građana koje realizuju udruženja slepih, slabovidih i gluvih osoba, osoba obolelih od paraplegije, distrofije, cerebralne i dečije paralize i multiple skleroze, mentalno nedovoljno razvijenih osoba, osoba obolelih od autizma i daunovog sindroma, invalida rada, boraca, civilnih invalida rata, ratnih vojnih invalida i ratnih i mirodopskih vojnih invalida. Za programe dnevne podrške u zajednici koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, osoba obolelih od retkih i teški hroničnih bolesti i članova njihovih porodica, starih osoba, lečenih zavisnika i svih ostalih socijalno ugroženih grupa, predviđen je iznos od 10 miliona dinara. Iznos od pet miliona dinara opredeljen je za program podrške za samostalan život u društvu osoba sa invaliditetom, dva miliona dinara za programe podrške porodici sa decom i pet miliona dinara za programe savetodavno-terapijske, socijalno-edukativne i rehabilitaciono-terpijske.

Na današnjoj sednici sa prisutnim novosadskim udruženjima, koja realizuju programe u oblasti socijalne zaštite iz ovog Javnog konkursa, razgovarali su pomoćnica gradonačelnika Ljiljana Koković i članovi Saveta.