На данас одржаној седници Савета за особе са посебним потребама разматрана је Информација о Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад за 2020. годину.

Конкурс је објављен 26. децембра прошле године на званичној презентацији града Новог Сада, а за његово финансирање или суфинанасирање опредељено је 47 милиона динара из буџета Града Новог Сада. Највећи део средстава у висини од 25 милиона динара, предвиђен је за програме удружења грађана које реализују удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије, дистрофије, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно развијених особа, особа оболелих од аутизма и дауновог синдрома, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и миродопских војних инвалида. За програме дневне подршке у заједници који имају за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом, особа оболелих од ретких и тешки хроничних болести и чланова њихових породица, старих особа, лечених зависника и свих осталих социјално угрожених група, предвиђен је износ од 10 милиона динара. Износ од пет милиона динара опредељен је за програм подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом, два милиона динара за програме подршке породици са децом и пет милиона динара за програме саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационо-терпијске.

На данашњој седници са присутним новосадским удружењима, која реализују програме у области социјалне заштите из овог Јавног конкурса, разговарали су помоћница градоначелника Љиљана Коковић и чланови Савета.