Po već ustaljenoj praksi danas su sugrađani imali priliku da pred Komisijom za predstavke i predloge iznesu svoje predstavke sa problemima koje pokušavaju da reše.

Prema rečima stanara u samom centru grada, već duže vreme imaju problem sa vlasnicima ugostiteljskih lokala koji ne poštuju gradsku odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. Oni navode da se ugostitelji veoma često ne pridržavaju te odluke i da se buka, glasna muzika i galama čuju i po par sati nakon isteka dozvoljenog radnog vremena.

Stanovnici jednog dela Detelinare smatraju da se nedovoljna pažnja poklanja tom delu grada, a kao primer navode da još uvek nisu izgrađeni pružni prelazi, nemaju pešačke staze, kao ni dovoljno parking mesta, a zelene površine su neuređene i zapuštene.

Na današnjoj sednici predsednik Komisije Marko Jovanović podneo je Izveštaj o radu Komisije za predstavke i predloge za period od 2016. do 2020. godine koji je jednoglasno usvojen.

U Izveštaju se kaže da je u izveštajnom periodu, zaključno sa 5. februarom 2020. godine, Komisija za predstavke i predloge Skupštine Grada Novog Sada održala 90 sednica. Razmatrano je ukupno 204 predstavke, od kojih je bilo 71 pismena i 133 usmene predstavke. Od svih predstavki, Komisija nije bila nadležna za rešavanje 4 predstavke, delimično je rešeno 6 predstavki, jedna predstavka nije rešena, a 193 predstavke su rešene.

U skladu sa praksom ustanovljenom oktobra meseca 2010. godine, Komisija za predstavke i predloge Skupštine Grada Novog Sada svake prve srede u mesecu primala je građane Novog Sada, koji neposredno iznose svoje predstavke, kako individualne, tako i kolektivne, u ime skupština stanara ili grupe građana određenog dela grada – rekao je Jovanović.

Pored toga, od januara 2018. godine Komisija je svoje sednice održavala i u mesnim zajednicama i mesnim kancelarijama, gde su građani imali priliku da neposredno iznesu svoje predstavke i predloge – dodao je Jovanović. Posetili su 16 mesnih zajednica i rešili 63 predstavke građana u tim mesnim zajednicama.

U izveštajnom periodu, najveći broj predstavki odnosio se na stambeno- komunalne i urbanističke probleme  (149), socijalne probleme (10), imovinsko-pravne i upravne probleme (19) i predstavke ostale problematike (26).