По већ устаљеној пракси данас су суграђани имали прилику да пред Комисијом за представке и предлоге изнесу своје представке са проблемима које покушавају да реше.

Према речима станара у самом центру града, већ дуже време имају проблем са власницима угоститељских локала који не поштују градску одлуку о радном времену угоститељских објеката. Они наводе да се угоститељи веома често не придржавају те одлуке и да се бука, гласна музика и галама чују и по пар сати након истека дозвољеног радног времена.

Становници једног дела Детелинаре сматрају да се недовољна пажња поклања том делу града, а као пример наводе да још увек нису изграђени пружни прелази, немају пешачке стазе, као ни довољно паркинг места, а зелене површине су неуређене и запуштене.

На данашњој седници председник Комисије Марко Јовановић поднео је Извештај о раду Комисије за представке и предлоге за период од 2016. до 2020. године који је једногласно усвојен.

У Извештају се каже да је у извештајном периоду, закључно са 5. фебруаром 2020. године, Комисија за представке и предлоге Скупштине Града Новог Сада одржала 90 седница. Разматрано је укупно 204 представке, од којих је било 71 писмена и 133 усмене представке. Од свих представки, Комисија није била надлежна за решавање 4 представке, делимично је решено 6 представки, једна представка није решена, а 193 представке су решене.

У складу са праксом установљеном октобра месеца 2010. године, Комисија за представке и предлоге Скупштине Града Новог Сада сваке прве среде у месецу примала је грађане Новог Сада, који непосредно износе своје представке, како индивидуалне, тако и колективне, у име скупштина станара или групе грађана одређеног дела града – рекао је Јовановић.

Поред тога, од јануара 2018. године Комисија је своје седнице одржавала и у месним заједницама и месним канцеларијама, где су грађани имали прилику да непосредно изнесу своје представке и предлоге – додао је Јовановић. Посетили су 16 месних заједница и решили 63 представке грађана у тим месним заједницама.

У извештајном периоду, највећи број представки односио се на стамбено- комуналне и урбанистичке проблеме  (149), социјалне проблеме (10), имовинско-правне и управне проблеме (19) и представкe остале проблематике (26).