Na današnjoj sednici Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa na dnevnom redu bilo je Formiranje i usvajanje spiska novoimenovanih i novopostavljenih lica u gradskim organima, javnim i javno komunalnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada radi potpisivanja Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji.

Kao i do sada, ovaj Savet periodično, na svakih par meseci, upućuje poziv novopostavljenim i novoimenovanim funkcionerima da potpišu Izjavu o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji, a ovaj poziv se odnosi na period od 9. septembra 2019. do 11. februara 2020. godine. Predsednica Saveta je predložila da se novopostavljenim i novoimenovanim funkcionerima uputi poziv i da se odredi rok za potpisivanje od dve nedelje, kada će Savet razmotriti njihove odgovore. Ovaj predlog članice i članovi Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa su prihvatili jednoglasno.