На данашњој седници Савета за праћење примене етичког кодекса на дневном реду било је Формирање и усвајање списка новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним и јавно комуналним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада ради потписивања Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији.

Као и до сада, овај Савет периодично, на сваких пар месеци, упућује позив новопостављеним и новоименованим функционерима да потпишу Изјаву о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији, а овај позив се односи на период од 9. септембра 2019. до 11. фебруара 2020. године. Председница Савета је предложила да се новопостављеним и новоименованим функционерима упути позив и да се одреди рок за потписивање од две недеље, када ће Савет размотрити њихове одговоре. Овај предлог чланице и чланови Савета за праћење примене етичког кодекса су прихватили једногласно.