Savet za kulturu Skupštine Grada Novog Sada na današnjoj sednice većinom glasova prihvatio je Predlog odluke o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada i uputio ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici članovi Saveta prihvatili su mišljenje JP “Urbanizam” i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada povodom inicijative Mesne zajednice “Klisa” za podizanje biste episkopa Danila Krstića u Novom Sadu, a potom je Savet utvrdio i Predlog odluke o postavljanju biste episkopa Danila Krstića. Prema Predlogu odluke, bista na postamentu postaviće se u severzoapadnom delu parcele, licem okrenuta prema jugu, ulaznom crkvenom platou Hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Novom Sadu, jugozapadno od postojećeg bunara-česme. Na prednjoj strani postamenta, na srpskom jeziku, ćirilićnim pismom, ispisaće se tekst:

“Episkop budimski
dr Danilo Krstić
1927-2002
od Klise do Harvarda”,

a na zadnjoj strani postamenta tekst: “Zahvalni Klisani”.

Predlog odluke o postavljanju biste episkopa Danila Krstića upućen je Skupštini grada na razmatranje.