Савет за културу Скупштине Града Новог Сада на данашњој седнице већином гласова прихватио је Предлог одлуке о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада и упутио га Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници чланови Савета прихватили су мишљење ЈП “Урбанизам” и Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада поводом иницијативе Месне заједнице “Клиса” за подизање бисте епископа Данила Крстића у Новом Саду, а потом је Савет утврдио и Предлог одлуке о постављању бисте епископа Данила Крстића. Према Предлогу одлуке, биста на постаменту поставиће се у северзоападном делу парцеле, лицем окренута према југу, улазном црквеном платоу Храма Вазнесења Господњег у Новом Саду, југозападно од постојећег бунара-чесме. На предњој страни постамента, на српском језику, ћирилићним писмом, исписаће се текст:

“Епископ будимски
др Данило Крстић
1927-2002
од Клисе до Харварда”,

а на задњој страни постамента текст: “Захвални Клисани”.

Предлог одлуке о постављању бисте епископа Данила Крстића упућен је Скупштини града на разматрање.