Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова усвојили су Предлог плана генералне регулације простора јужно од Радничке улице у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана генералне регулације пијаце у Футогу са компатибилним наменама, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет Стрелиште) и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет између улица Тараса Шевченка и Орловића Павла).

На данашњој седници Савет је прихватио и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет Улица ветернички брег и др.), затим Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.), Предлог плана детаљне регулације Карагаче у Петроварадину, Предлог плана детаљне регулације простора за породично становање између улица Ондреја Марчока и Трга Јана Амоса Коменског у Кисачу, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду, као и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације општеградског центра-централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу (локалитет на углу улица Рада Кондића и Првомајске).

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине града заказаној за петак, 28. фебруара.