Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje između Grada Novog Sada, Grada Beograda i gradskih opština Vračar i Savski venac.

Kako je na sednici rečeno, Sporazumom o uspostavljanju međuopštinske saradnje uspostavlja se međuopštinska saradnja između Grada Beograda, beogradskih opština Vračar i Savski venac i Grada Novog Sada, udruživanjem finansijskih, prostornih i kadrovskih potencijala, u skladu sa zakonom i statutima potpisnika Sporazuma, radi uspostavljanja servisa podrške osobama sa invaliditetom kroz međusobnu saradnju.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je 22. maja 2019. godine Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje, na koji su Grad Beograd, Grad Novi Sad i gradske opštine Vračar i Savski venac zajednički podneli predlog projekta Uspostavljanje međuopštinske saradnje u cilju osnivanja Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji. Projekat je prihvaćen odlukom Ministarstva od 17. jula 2019. godine, a Ugovor o dodeli sredstava iz Fonda međuopštinske saradnje koji se finansira iz Projekta Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019, za čiju realizaciju su sredstva obezbeđena iz sredstava donacije Vlade Švajcarske konfederacije, 30. jula 2019. godine potpisali su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Grad Beograd, kao Vodeći partner u realizaciji Projekta – pojašnjeno je na sednici.

Navedena saradnja ima za cilj unapređenje kvaliteta pružanja usluga uz smanjenje troškova i efikasnosti organizacije rada, podizanje nivoa organizacionih i tehničkih

kapaciteta, svrsishodniju upotrebu javnih resursa, povećanje dostupnosti i pristupa informacijama, povećanje stepena ravnopravnosti u postupanju pred organima uprave pružanjem usluga podrške, kao i podizanje nivoa socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakih mogućnosti kroz sprovođenje odgovarajućih mera, kojima se sprečava diskriminacija u pružanju usluga i informacija, a čime se poboljšava kvalitet života osoba sa invaliditetom.