На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини разматран је и једногласно прихваћен Предлог одлуке о успостављању међуопштинске сарадње између Града Новог Сада, Града Београда и градских општина Врачар и Савски венац.

Како је на седници речено, Споразумом о успостављању међуопштинске сарадње успоставља се међуопштинска сарадња између Града Београда, београдских општина Врачар и Савски венац и Града Новог Сада, удруживањем финансијских, просторних и кадровских потенцијала, у складу са законом и статутима потписника Споразума, ради успостављања сервиса подршке особама са инвалидитетом кроз међусобну сарадњу.

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је 22. маја 2019. године Јавни позив за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње, на који су Град Београд, Град Нови Сад и градске општине Врачар и Савски венац заједнички поднели предлог пројекта Успостављање међуопштинске сарадње у циљу оснивања Сервиса подршке у мобилности и комуникацији. Пројекат је прихваћен одлуком Министарства од 17. јула 2019. године, а Уговор о додели средстава из Фонда међуопштинске сарадње који се финансира из Пројекта Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019, за чију реализацију су средства обезбеђена из средстава донације Владе Швајцарске конфедерације, 30. јула 2019. године потписали су Министарство државне управе и локалне самоуправе и Град Београд, као Водећи партнер у реализацији Пројекта – појашњено је на седници.

Наведена сарадња има за циљ унапређење квалитета пружања услуга уз смањење трошкова и ефикасности организације рада, подизање нивоа организационих и техничких

капацитета, сврсисходнију употребу јавних ресурса, повећање доступности и приступа информацијама, повећање степена равноправности у поступању пред органима управе пружањем услуга подршке, као и подизање нивоа социјалне укључености особа са инвалидитетом и стварање једнаких могућности кроз спровођење одговарајућих мера, којима се спречава дискриминација у пружању услуга и информација, а чиме се побољшава квалитет живота особа са инвалидитетом.