Градска изборна комисија одржала је 10. седницу 26. фебруара 2020. године, а на Дневном реду су биле следеће тачке: усвајање Записника са 9. седнице Градске изборне комисије, Предлог одлуке о изменама и допуни Пословника Градске изборне комисије и Упућивање захтева ЈКП “Информатика” Нови Сад, ради иницијализације и прилагођавања апликације за обраду података за избор одборника Скупштине Града Новог Сада.

Градска изборна комисија донела је Одлуку о изменама и допуни Пословника Градске изборне комисије, због потребе унапређења ефикасности рада Градске изборне комисије.