Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj grada razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Na sednici je rečeno da su Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2020. godinu detaljnije sagledane mogućnosti Grada Novog Sada i definisane strateške smernice. U skladu sa navedenim, pripremljen je odgovarajući set mera podrške. Istovremeno, format i opseg mera jasno definiše prioritetna područja delovanja lokalnog programa i oslikava teritorijalne specifičnosti i potrebe, vodeći računa o pravilnoj klasifikaciji mera.

Sredstva za realizaciju Programa podrške planirana su Odlukom o budžetu Grada

Novog Sada za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 47 miliona dinara, a mere predviđene Programom podrške su: uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, organska proizvodnja, podrška mladima u ruralnim područjima, ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla i podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju kao što su informativne aktivnosti: sajmovi, izložbe, manifestacije i studijska putovanja, rečeno je prilikom obrazlaganja.