На данашњој седници Савета за економски развој града разматран је и већином гласова прихваћен Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

На седници је речено да су Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2020. годину детаљније сагледане могућности Града Новог Сада и дефинисане стратешке смернице. У складу са наведеним, припремљен је одговарајући сет мера подршке. Истовремено, формат и опсег мера јасно дефинише приоритетна подручја деловања локалног програма и осликава територијалне специфичности и потребе, водећи рачуна о правилној класификацији мера.

Средства за реализацију Програма подршке планирана су Одлуком о буџету Града

Новог Сада за 2020. годину у укупном износу од 47 милиона динара, а мере предвиђене Програмом подршке су: успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, органска производња, подршка младима у руралним подручјима, економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла и подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју као што су информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације и студијска путовања, речено је приликом образлагања.