Градска изборна комисија одржала је 11. седницу 27. фебруара 2020. године, а на Дневном реду су биле следеће тачке: Усвајање Записника са 10. седнице Градске изборне комисије, Захтев Месне заједнице “Футог” за промену седишта бирачких места 8, 9 и 10, Захтев Месне заједнице “Буковац” за промену седишта бирачког места, Захтев Месне заједнице “Ветерник” за промену територије обухвата бирачких места и Извештај о спроведеној обуци у Граду Новом Саду за стални састав бирачких одбора за изборе у 2020. години.

Градска изборна комисија, поводом захтева МЗ “Футог”, утврдила је захтев којим се од Градске управе за имовину и имовинско-правне послове тражи услов за одређивање бирачких места. Поводом захтева МЗ “Буковац”, Градска изборна комисија донела је решења којим се мења назив и адреса бирачког места, тако да уместо “МК Буковац”, стоји ОШ “22. август”, а адреса бирачког места уместо Карађорђева број 76, Буковац, гласи “Трг жртава геноцида бр. 1”. Решење је донето јер су просторије Месне канцеларије “Буковац” неусловне због извођења грађевинских радова. На данашњој седници Комисија је утврдила и решење којим се мења подручје обухвата бирачких места 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 193 у Ветернику.