Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada, većinom glasova usvojen je i poslat Skupštini grada na dalje razmatranje Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2019. godinu.

Kako se može videti iz Izveštaja, od planiranih kapitalnih subvencija iz budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu u visini od 15,1 milon dinara, za radove na zameni toplovoda na trasi TP2 – borilačke dvorane utrošeno je 1.731.356,00 dinara, za radove na zameni automatike podnog i radijatorskog grejanja na zatvorenim bazenima utrošeno je 881.827,64 dinara, za nabavku i ugradnju suvog transformatora 1000 kVA utrošeno je 1.998.245,00 dinara, za nabavku pokretnih košarkaških konstrukcija utrošeno je 3.400.000,00 dinara, za nabavku aluminijumskih golova utrošeno je 788.000,00 dinara, dok je za nabavku i ugradnju peščanog filtera malog bazena utrošeno 2.371.000,00 dinara, pa je ukupno utrošeno 12.170.428,64 dinara. Nabavka automaskog čistača bezena za koje je planirano 2,5 miliona dinara nije realizovana u 2019. godini.