На данашњој седници Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада, већином гласова усвојен је и послат Скупштини града на даље разматрање Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2019. годину.

Како се може видети из Извештаја, од планираних капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2019. годину у висини од 15,1 милон динара, за радове на замени топловода на траси ТП2 – борилачке дворане утрошено је 1.731.356,00 динара, за радове на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима утрошено је 881.827,64 динара, за набавку и уградњу сувог трансформатора 1000 kVA утрошено је 1.998.245,00 динара, за набавку покретних кошаркашких конструкција утрошено је 3.400.000,00 динара, за набавку алуминијумских голова утрошено је 788.000,00 динара, док је за набавку и уградњу пешчаног филтера малог базена утрошено 2.371.000,00 динара, па је укупно утрошено 12.170.428,64 динара. Набавка аутомаског чистача безена за које је планирано 2,5 милиона динара није реализована у 2019. години.