Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова усвојили су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стажиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици Руђера Бошковића број 16) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Данила Киша број 21).

На данашњој седници Савет је прихватио и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет јавних служби у Змај Јовиној улици и др.), Предлог плана детаљне регулације радне зоне Исток у Петроварадину, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Месној заједници „Народни хероји“ Нови Сад.

О прихваћеним предлозима расправљаће одбонице и одборници на седници Скупштине града заказаној за сутра, 28. фебруара.