Danas je održana LXI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije prostora južno od Radničke ulice u Novom Sadu

2. Odluka o izradi plana generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu

3. Odluka o izradi plana generalne regulacije pijace u Futogu sa kompatibilnim namenama

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puteva M-7 i E-75 u Novom Sadu (lokalitet Strelište)

5. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet između ulica Tarasa Ševčenka i Orlovića Pavla)

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet Ulica veternički breg i dr.)

7. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stažilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ruđera Boškovića broj 16)

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (lokalitet Grigovac i dr.)

9. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Danila Kiša broj 21)

10. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet javnih službi u Zmaj Jovinoj ulici i dr.)

11. Plan detaljne regulacije Karagače u Petrovaradinu

12. Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje između ulica Ondreja Marčoka i Trga Jana Amosa Komenskog u Kisaču

13. Plan detaljne regulacije radne zone Istok u Petrovaradinu

14. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu

15. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije opštegradskog centra-centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu (lokalitet na uglu ulica Rada Kondića i Prvomajske)

16. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu

17. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada

18. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada

19. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

20. Odluka o zonsko-tarifnom sistemu, sa koeficijentima i granicama zona u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Grada Novog Sada

21. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

22. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu

24. Odluka kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, katastarskih parcela u K.O. Novi Sad IV i to parcela broj: 540/43; 540/44; 540/38; 540/69; 540/70; 540/75; 540/76; 540/48; 540/61; 540/62; 540/45; 540/55; 540/56 i 540/60

25. Odluka kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to  katastarsku parcelu  broj: 540/49, K.O. Novi Sad IV, površine 53a 51m2

26. Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada

27. Odluka o uspostavljanju međuopštinske saradnje između Grada Novog Sada, Grada Beograda i gradskih opština Vračar i Savski venac

28. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu

29. Regionalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019-2028. godine

30. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Mesnoj zajednici „Narodni heroji“ Novi Sad

31. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu

32. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu

33. Izveštaj o radu Saveta za međunacionalne odnose za period jun-decembar 2019. godine

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu

35. Odluka o postavljanju biste episkopa Danila Krstića u Novom Sadu

36. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste episkopa Danila Krstića u Novom Sadu

37. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi Skupštine Grada Novog Sada:

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Kaću (produžetak Ulice novosadske)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Kaću (produžetak Ulice Moše Pijade)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Ledincima (produžetak Ulice dunavske)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Kisaču (produžetak Ulice Jana Martinka)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Stepanovićevu (produžetak Ulice partizanske)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Stepanovićevu (produžetak Ulice radničke)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Rumenki (produžetak Ulice novosadske)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Petrovaradinu (produžetak Ulice Milene Pavlović Barili)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Petrovaradinu (produžetak Ulice Dinka Šimunovića)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Sremskoj Kamenici (produžetak Ulice vinske)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Sremskoj Kamenici (produžetak Ulice šimširove)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Sremskoj Kamenici (produžetak Ulice ružin venac)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Sremskoj Kamenici (produžetak Ulice Ive Andrića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Dajane Bekli)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Stevana Baje Gardinovačkog)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Draška Ređepa)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Kovilju (Ulica Ilariona Zeremskog)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Kovilju (Ulica Miloša Kolarova)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Kovilju (Ulica Živojina Miškova)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Kovilju (Ulica Time Vrbaškog)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Kovilju (Ulica Jovana Živanovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Olje Ivanjicki)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Branka Žeželja)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Marije Kalas)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Avrama Miletića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Dragiše Živkovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Uroša Stefana Nestorovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Jovana Apostolovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Save Mrkalja)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Petrovaradinu (Ulica orahova)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Ledincima (Ulica sremskih vinograda)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Sremskoj Kamenici (Ulica mirisna poljana)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Budisavi (produžetak Ulice vojvođanske)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Futogu (produžetak Ulice carice Milice)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Novom Sadu (produžetak Ulice kružne)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Novom Sadu (produžetak Ulice Miloša Bebića)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Novom Sadu (produžetak Ulice Vase Ostojića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Ilije Rajačića Mirona)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Sremskoj Kamenici (Ulica aronije)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milene Dravić)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Đorđa Lebovića)

– Rešenje o davanju naziva šetnoj stazi u Novom Sadu (Šetna staza Jovana Dejanovića)

38. Rešenje o izboru Lokalnog ombudsmana

39. Rešenje o izboru zamenika Lokalnog ombudsmana

40. Ostavka Tanje Krkljić na funkciju zamenice člana Gradske izborne komisije

41. Rešenje o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje

42. Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

43. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

44. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Svetozar Marković“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca (Vojislav Janković)

– Rešenje o postavljenju gradskog pravobranioca (Lidija Jaramaz Lisica)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Vladislava Turčinović)

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (Sonja Končar Ničić)

– Rešenje o izboru članova Radne grupe „Zelena stolica“

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste episkopa Danila Krstića u Novom Sadu