Obaveštavaju se građani da je deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju Grada Novog Sada, za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, poslanike Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i odbornike Skupštine Grada Novog Sada, raspisane za 26. april 2020. godine, izložen u sedištu Gradske uprave za opšte poslove Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Trg mladenaca broj 7.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahteve za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Grada Novog Sada, mogu podneti Gradskoj upravi za opšte poslove Grada Novog Sada od 7.30 do 15.30 časova svakog radnog i neradnog dana, a na dan zaključenja biračkog spiska, odnosno 10. aprila 2020. godine, od 7.30 do 24.00 časa.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu od raspisivanja izbora za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 4. aprila 2020. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji Grada Novog Sada (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

U postupku vršenja uvida u birački spisak, lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Gradske uprave za opšte poslove Grada Novog Sada i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste, dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.