Обавештавају се грађани да је део Јединственог бирачког списка за територију Града Новог Сада, за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, посланике Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписане за 26. април 2020. године, изложен у седишту Градске управе за опште послове Града Новог Сада, у Новом Саду, Трг младенаца број 7.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеве за промену у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем на територији Града Новог Сада, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији Града Новог Сада, могу поднети Градској управи за опште послове Града Новог Сада од 7.30 до 15.30 часова сваког радног и нерадног дана, а на дан закључења бирачког списка, односно 10. априла 2020. године, од 7.30 до 24.00 часа.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за посланике Народне скупштине Републике Србије, до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 4. априла 2020. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији Града Новог Сада (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања избoрног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак, лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Градске управе за опште послове Града Новог Сада и овлашћено лице подносиоца изборне листе, дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем подaтака о јединственом матичном броју грађана.