Градска изборна комисија је на 19. седници, одржаној 11. марта 2020. године, прогласила Изборну листу ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за демократски Нови Сад (Лига социјалдемократа Војводине, Војвођанска партија, Заједно за Војводину), коју је поднела Коалиција ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за демократски Нови Сад за избор одборника Скупштине Града Новог Сада.

На истој седници, Градска изборна комисија донела је Закључак којим се подносиоцу Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор налаже да отклони утврђене недостатке у изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.