Градска изборна комисија је на 23. седници, одржаној 16. марта 2020. године, разматрала два приговора грађана и донела решења којим се одбијају оба приговара као неоснована.