Članovi Komisije za nazive delova naseljnih mesta i javnih službi utvrdili su na današnjoj sednici predlog da se katastarskoj parceli 540/57, na predlog Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, da naziv Ulica dr Đure Jovanovića – Kindera, lekara pedijatra. Pored toga, na današnjoj sednici utvrđen je predlog da se kp 540/63 da naziv po čuvenom srpskom matematičaru i astronomu, klimatologu i geofizičaru profesoru Milutinu Milankoviću. Komisija je utvrdila i predlog da se ulici na kp 7104, 7130/4 i 7131/5 u KO Novi Sad II (kod Ulice Jerneja Kopitara) da naziv Imre Bori, po književnom istoričaru, univerzitetskom profesoru i dobitniku Oktobarske nagrade Grada Novog Sada 1968. godine.

Na današnjoj sednici, članovi Komisije odlučili su da se utvrde produžeci za Ulice Lenke Dunđerski i Cetinjske ulice u Novom Sadu, kao i produžetak Ulice Stevana Sinđelića u Rumenki, po ulicama na koje se nastavljaju.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenim predlozima.