Чланови Комисије за називе делова насељних места и јавних служби утврдили су на данашњој седници предлог да се катастарској парцели 540/57, на предлог Историјског архива Града Новог Сада, да назив Улица др Ђуре Јовановића – Киндера, лекара педијатра. Поред тога, на данашњој седници утврђен је предлог да се кп 540/63 да назив по чувеном српском математичару и астроному, климатологу и геофизичару професору Милутину Миланковићу. Комисија је утврдила и предлог да се улици на кп 7104, 7130/4 и 7131/5 у КО Нови Сад II (код Улице Јернеја Копитара) да назив Имре Бори, по књижевном историчару, универзитетском професору и добитнику Октобарске награде Града Новог Сада 1968. године.

На данашњој седници, чланови Комисије одлучили су да се утврде продужеци за Улице Ленке Дунђерски и Цетињске улице у Новом Саду, као и продужетак Улице Стевана Синђелића у Руменки, по улицама на које се настављају.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.