Gradska izborna komisija je na 25. sednici, održanoj 11. maja 2020. godine, donela Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Grada Novog Sada, raspisanih 4. marta 2020. godine. Izbori za odbornike Skupštine Grada Novog Sada održaće se 21. juna 2020. godine, a na današnjoj sednici Gradska izborna komisija donela je i Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Grada Novog Sada. Pored toga, obrasci za podnošenje izborne liste za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada od OSGNS-1/20 do OSGNS-8/20, ostaju na pravnoj snazi u nepromenjenom obliku.

Na sednici GIK-a danas je doneta Odluka o boji glasačkog listića i boji kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije.

U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2, Gradska izborna komisija preporučila je da sednici Komisije pristupaju članovi Komisije, odnosno zamenici onih članova Komisije koji su sprečeni da prisustvuju sednici GIK-a.