Градска изборна комисија је на 25. седници, одржаној 11. маја 2020. године, донела Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада, расписаних 4. марта 2020. године. Избори за одборнике Скупштине Града Новог Сада одржаће се 21. јуна 2020. године, а на данашњој седници Градска изборна комисија донела је и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада. Поред тога, обрасци за подношење изборне листе за избор одборника Скупштине Града Новог Сада од ОСГНС-1/20 до ОСГНС-8/20, остају на правној снази у непромењеном облику.

На седници ГИК-а данас је донета Одлука о боји гласачког листића и боји контролног листа за проверу исправности гласачке кутије.

У циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, Градска изборна комисија препоручила је да седници Комисије приступају чланови Комисије, односно заменици оних чланова Комисије који су спречени да присуствују седници ГИК-а.