Na današnjoj sednici Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa razmatran je Izveštaj o potpisivanju Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji od strane novoimenovanih i novopostavljenih lica u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada i to za funkcionere koji su imenovani ili postavljeni na LXI sednici Skupštine Grada, koja je održana 28. februara 2020. godine.

Na sednici je konstatovano da je Služba Skupštine Grada poslala dopise sa tri Izjave koje su novopostavljeni funkcioneri trebali potpisati do 20. marta 2020. godine, a da je do naznačenog roka pristiglo dve potpisane Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji od strane novoimenovanih i novopostavljenih lica u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada.