На данашњој седници Савета за праћење примене етичког кодекса разматран је Извештај о потписивању Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији од стране новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада и то за функционере који су именовани или постављени на LXI седници Скупштине Града, која је одржана 28. фебруара 2020. године.

На седници је констатовано да је Служба Скупштине Града послала дописе са три Изјаве које су новопостављени функционери требали потписати до 20. марта 2020. године, а да је до назначеног рока пристигло две потписане Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији од стране новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада.