Градска изборна комисија је на 33. седници, одржаној 4. јуна 2020. године, донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе РУСКА СТРАНКА, налаже да отклони утврђене недостатке у Изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.

На истој седници, донет је Закључак којим се и подносиоцу Изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА НОВИ САД налаже да отклони утврђене недостатке у Изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.