Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o načinu plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada u toku vanrednog stanja i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, prihvaćeni su i Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Vojvođanskih brigada broj 7, potom Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu, Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2019. godine, Analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2019. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, Predlog rešenja o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i EUROINVEST NS DOO NOVI SAD, Predlog rešenja o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i investitora, Gordane Kozarov i Miloša Kozarova i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, bez naknade.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada, zakazanoj za ponedeljak, 8. juna.