Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о потврђивању Одлуке о начину плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини Града Новог Сада у току ванредног стања и упутили га Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници, прихваћени су и Предлог одлуке о потврђивању Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Војвођанских бригада број 7, потом Предлог одлуке о изради плана генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године, Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2019. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, Предлог решења о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и EUROINVEST NS DOO NOVI SAD, Предлог решења о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и инвеститора, Гордане Козаров и Милоша Козарова и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Института за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, без накнаде.

О прихваћеним предлозима расправљаће одорници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада, заказаној за понедељак, 8. јуна.