Gradska izborna komisija je na 34. sednici, održanoj 6. juna 2020. godine, proglasila Izbornu listu RUSKA STRANKA, koju je podnela RUSKA STRANKA i utvrdila položaj političke stranke nacionalne manjine. Komisija je donela i Rešenje kojim se utvrđuje da RUSKA STRANKA, kao podnosilac Izborne liste RUSKA STRANKA, za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Gradske izborne komisije.

Takođe, na današnjoj sednici GIK je proglasio i Izbornu listu Ratni veterani za Srbiju-Vojnovi veterani pre Srbsko, koju su podneli Ratni veterani za Srbiju-Vojnovi veterani pre Srbsko, ali i donela Rešenje da politička stranka Ratni veterani za Srbiju-Vojnovi veterani pre Srbsko nema položaj političke stranke slovačke nacionalne manjine.

Na sednici je donet Zaključak kojim se podnosiocu Izborne liste ZDRAVA STRANA GRADA nalaže da otkloni utvrđene nedostatke u Izbornoj listi u roku od 48 časova od dostavljanja Zaključka.