Градска изборна комисија је на 34. седници, одржаној 6. јуна 2020. године, прогласила Изборну листу РУСКА СТРАНКА, коју је поднела РУСКА СТРАНКА и утврдила положај политичке странке националне мањине. Комисија је донела и Решење којим се утврђује да РУСКА СТРАНКА, као подносилац Изборне листе РУСКА СТРАНКА, за избор одборника Скупштине Града Новог Сада, испуњава услове за одређивање представника у проширени састав Градске изборне комисије.

Такође, на данашњој седници ГИК је прогласио и Изборну листу Ратни ветерани за Србију-Vojnovi veterani pre Srbsko, коју су поднели Ратни ветерани за Србију-Vojnovi veterani pre Srbsko, али и донела Решење да политичка странка Ратни ветерани за Србију-Vojnovi veterani pre Srbsko нема положај политичке странке словачке националне мањине.

На седници је донет Закључак којим се подносиоцу Изборне листе ЗДРАВА СТРАНА ГРАДА налаже да отклони утврђене недостатке у Изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.