Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације комплекса Дечије болнице и становања на делу простора између улица Хајдук Вељкове и Футошке у Новом Саду (локалитет између улица Хајдук Вељкове и др Хемпта) и упутили га Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћен је и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду, потом Предлог одлуке о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће у 2020. години, Предлог одлуке о коришћењу средстава за текуће одржавање станова и кућа у јавној својини Града Новог Сада ради реализације стамбене подршке Града Новог Сада у 2020. години, Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Предлог решења о отуђењу непокретности из јавне својине Града Новог Сада Савић Милораду из Београда и Предлог одлуке о додели стана.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на наредној седници Скупштине града.