Članovi Gradske izborne komisije na 43. sednici, održanoj 15. juna 2020. godine upoznati su sa Rešenjem Upravnog suda po žalbi Grupe građana “DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ”, kojim se pomenuta žalba odbacuje, i doneli Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine Grada Novog Sada. Prema Rešenju o izmeni, na Zbirnoj listi su sledeće liste:
1. ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.
2. IVICA DAČIĆ – “Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma”
3. Dr VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA
4. SASVIM DRUGA PRIČA – NOVOSAĐANI
5. VOJVOĐANSKI FRONT – ujedinjeni za demokratski Novi Sad (Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija, Zajedno za Vojvodinu)
6. Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor
7. ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN
8. NEK MASKE PADNU – Zelena stranka – Nova stranka
9. METLA 2020
10. RUSKA STRANKA
11. Ratni veterani za Srbiju-Vojnovi veterani pre Srbsko
12. ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA NOVI SAD
13. ZDRAVA STRANA GRADA

Na današnjoj sednici takođe je doneto Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića. Za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Novog Sada štampaće se 333.638 glasačkih listića, od čega će 998 listića, što je 0,3% od ukupnog broja, biti rezervni. Komisija je donela i Odluku o obliku i izgledu glasačkog listića, kontrolnog lista i ostalog izbornog materijala. Glasački listić štampaće se na papiru rezedo boje (Pantone 317 U), formata A3, zaštićnim vodenim žigom na celoj površini, overen pečatom Gradske izborne komisije na sredini donjeg dela glasačkog listića.

Na sednici je donet Zaključak o određivanju ovlašćenih lica GIK-a za kontrolu pripreme za štampanje i štampanje izbornog materijala, kao i o obrazovanju radnih grupa koje će prisustvovati radnjama u vezi sa pripremom za štampu i štampanju izbornog materijala i sačinjavanju odogovarajućih Zapisnika i Izveštaja.