Градска изборна комисија је на 44. седници, одржаној 15. јуна 2020. године, утврдила да су за представнике РУСКЕ СТРАНКЕ, као подносиоца Изборне листе РУСКА СТРАНКА, у проширени састав Градске изборне комисије одређени Драгана Опачић за чланицу и Милош Ракић за заменика чланице.