Градска изборна комисија је на 47. седници, одржаној 20. јуна 2020. године, донела Закључак да се, у складу са списковима накнадних промена у изводима из бирачких спискова, за све бираче који су накнадно уписани у бирачки списак доставе гласачки листићи за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Новог Сада. Укупан број бирача за подручје Града Новог Сада, са накнадним променама, износи 332.695 бирача.

На данашњој седници Комисија је донела и Закључак о предузимању активности и радњи председника, заменика председника, секретара, заменика секретара, чланова и заменика чланова Градске изборне комисије, на дан спровођења избора и у поступку утврђивања резултата избора, расписаних за 21. јун 2020. године.