Obaveštavamo građane da je odloženo održavanje javne sednice Komisije za planove, koja je bila zakazana za 25. jun 2020. godine u 9 časova, u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj je bilo predviđeno razmatranje primedbi, predloga  i sugestija na:

  1. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet atletskog stadiona i dr.), nakon javnog uvida
  2. Nacrt plana detaljne regulacije prostora za poslovanje u bloku broj 1 u severnom delu Bukovca, nakon javnog uvida
  3. Nacrt plana detaljne regulacije prostora za proširenje stanovanja – Klisa u Starim Ledincima nakon javnog uvida.

Novi termin održavanja javne sednice je 6. avgust 2020. godine u 9 časova, u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2.