Обавештавамо грађане да је одложено одржавање јавне седнице Комисије за планове, којa је билa заказанa за 25. јун 2020. године у 9 часова, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, на којој је било предвиђено разматрање примедби, предлога  и сугестија на:

  1. Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.), након јавног увида
  2. Нацрт плана детаљне регулације простора за пословање у блоку број 1 у северном делу Буковца, након јавног увида
  3. Нацрт плана детаљне регулације простора за проширење становања – Клиса у Старим Лединцима након јавног увида.

Нови термин одржавања јавне седнице је 6. август 2020. године у 9 часова, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина број 2.