Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada razmatran je i prihvaćen Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar-decembar 2019. godine.

U okviru Izveštaja, između ostalog, je navedeno da se može zaključiti da je 2019. godina bila izuzetno uspešna godina, kako u promociji tako i u razvoju turističke ponude Grada Novog Sada.

Kada je u pitanju promocija, Turistička organizacija Grada Novog Sada imala je 23 promotivna nastupa, organizovala je i učestvovala u organizaciji dva velika događaja za organizatore putovanja iz zemlje i inostranstva. Sprovedena je kontinuirana kampanja na televiziji, radiju, putem štampanih medija, internet portala, društvenih mreža, kao i kanala svetskog turističkog vodiča ,,Lonely Rlanet”. Ostvarena je saradnja sa velikim brojem novinara i medija koji su posetili Novi Sad i kojima je predstavljan Novi Sad, poput kineske nacionalne televizije ,,SSTV-6“. Odštampan je i nabavljen promotivni materijal kojim je promovisan Novi Sad. Realizovane su projektne aktivnosti nabavke izlagačkih tezgi i montažno-demontažnog informativnog centra, za potrebe turističke privrede i manifestacija, kao i za pružanje informacija turistima i posetiocima. Takođe, realizovano je istraživanje ,,Analiza stavova i ponašanja domaćih i stranih turista, kaže se u Izveštaju.

Programom rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu, planirani iznos sredstava iznosio je 123.502.235,00 dinara, a ukupan iznos realizovanih sredstava iznosi 99.161.026,84 dinara. U prethodne četiri godine nabavljena je i postavljena turistička informativna signalizacija koja olakšava turistima snalaženje po Gradu i upućuje ih do najznačajnih znamenitosti. Sa stanjem na dan 31.12.2019. godine u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada bilo je ukupno 9 zaposlenih na neodređeno vreme i 3 zaposlena na određeno vreme, rečeno je na sednici.