На данашњој седници Савета за економски развој Града разматран је и прихваћен Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2019. године.

У оквиру Извештаја, између осталог, је наведено да се може закључити да је 2019. година била изузетно успешна година, како у промоцији тако и у развоју туристичке понуде Града Новог Сада.

Када је у питању промоција, Туристичка организација Града Новог Сада имала је 23 промотивна наступа, организовала је и учествовала у организацији два велика догађаја за организаторе путовања из земље и иностранства. Спроведена је континуирана кампања на телевизији, радију, путем штампаних медија, интернет портала, друштвених мрежа, као и канала светског туристичког водича ,,Lonely Рlаnеt”. Остварена је сарадња са великим бројем новинара и медија који су посетили Нови Сад и којима је представљан Нови Сад, попут кинеске националне телевизије ,,ССТV-6“. Одштампан је и набављен промотивни материјал којим је промовисан Нови Сад. Реализоване су пројектне активности набавке излагачких тезги и монтажно-демонтажног информативног центра, за потребе туристичке привреде и манифестација, као и за пружање информација туристима и посетиоцима. Такође, реализовано је истраживање ,,Анализа ставова и понашања домаћих и страних туриста, каже се у Извештају.

Програмом рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2019. годину, планирани износ средстава износио је 123.502.235,00 динара, а укупан износ реализованих средстава износи 99.161.026,84 динара. У претходне четири године набављена је и постављена туристичка информативна сигнализација која олакшава туристима сналажење по Граду и упућује их до најзначајних знаменитости. Са стањем на дан 31.12.2019. године у Туристичкој организацији Града Новог Сада било је укупно 9 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време, речено је на седници.