Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu i Predlog odluke o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada Društvu sa ograničenom odgovornošću za obavljanje naučnoistraživačkih i razvojnih poslova „INSTITUT GOŠA“, Beograd.

Prilikom obrazlaganja Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu rečeno je da se Odlukom koja se predlaže, menja važeća Odluka o budžetu Grada Novog Sada, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu.

Po donošenju završnog računa budžeta Grada Novog Sada za prošlu godinu, kojim je utvrđen suficit sredstava za prenos u narednu budžetsku godinu, pripremljen je ovaj predlog odluke, sa izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu, koje se predlažu, pre svega, zbog potrebe raspoređivanja, to jest uključivanja u javnu potrošnju suficita, odnosno viška prihoda i primanja iz prethodne godine, iskazanog u Odluci o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu, u iznosu od 4.940.417.999,39 dinara. Pored zakonske obaveze raspoređivanja utvrđenog suficita u odluci o budžetu, i izmenjeni uslovi u kojima se izvršava budžet, nakon širenja zaraze koronavirusom i preduzetih mera radi ublažavanja štetnih posledica pandemije COVID-19, nametnuli su potrebu izmene važeće odluke o budžetu, s obzirom na ostvarenje sredstava i izvršenje rashoda i izdataka u proteklom periodu te je predloženim rebalansom budžeta izvršeno neophodno prilagođavanje prvobitno planiranih vrednosti u budžetu realnim okolnostima, odnosno stvarnim potrebama korisnika budžeta koje zahteva i ponovno uravnoteženje važećeg budžeta, rečeno je na sednici.

Odlukom koja se predlaže, od ukupno utvrđenog iznosa “suficita” sredstava iz budžeta, koji se prenosi u ovu budžetsku godinu, na strani rashoda ne raspoređuje se deo sredstava u ukupnom iznosu od 5.545.675,27 dinara, koji će, kao neutrošen, po finalizaciji projekata ili zbog drugih objektivnih razloga, biti vraćen, u skladu sa zakonom i sa zaključenim ugovorima, davaocima – donatorima i drugim nivoima vlasti, koji su budžetu Grada, tokom 2019. godine (ili ranije), doznačili donacije, odnosno namenska transferna sredstva. Od preostalog iznosa “suficita” za raspored u budžetu, u visini od 4.906.610.191,76 dinara, a koji se sastoji iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 4.904.147.447,93 dinara, neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 274.600,32 dinara i neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 2.188.143,51 dinar, ovim predlogom odluke trebalo bi da se rasporedi 970.685.037,91 dinar, s obzirom na to da je deo od 3.935.925.153,85 dinara već raspoređen u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu.