Članovima Saveta za osobe sa invaliditetom na danas održanoj sednici predstavljena je organizacija K.A.O. Parnas, koju su osnovali studenti i studentkinje osnovnih i master studija rodnih studija filozofije, pedagogije, sociologije, psihologije, elektrotehnike, književnosti i srpskog jezika i drugih.

Kako je predočeno članovima Saveta na današnjoj sednici, organizacija K.A.O. Parnas zalaže se za promovisanje građanskih sloboda, ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, potom stvaranje uslova za postizanje jednakih šansi i mogućnosti za sve, naročito za žene, osobe sa invaliditetom i mlade, afirmaciju potencijala marginalizovanih grupa a posebno osoba sa invaliditetom, mladih i žena i drugih osoba u situaciji marginalizovanosti i diskriminacije, podršku i doprinos poboljšanju društvenog položaja osoba sa invaliditetom, mladih, žena i drugih osoba u situaciji marginalizovanosti i diskriminacije kroz realizaciju umetničkih, kulturnih, edukativnih i informativnih aktivnosti i programa, podsticanje i afirmacija kulturne participacije osoba sa invaliditetom, promociju i podsticanje inkluzije, informisanje i edukacija mladih o ljudskim pravima i razvijanje ekološke svesti kod građana i razvoj i zaštita životne sredine.

Organizacioni tim K.A.O. Parnas čine sertifikovani treneri i trenerice iz oblasti invalidnosti, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava uopšte, a postavljene ciljeve organizacija realazije kroz raznovrsne programe, usluge i projekte.