Члановима Савета за особе са инвалидитетом на данас одржаној седници представљена је организација К.А.О. Парнас, коју су основали студенти и студенткиње основних и мастер студија родних студија филозофије, педагогије, социологије, психологије, електротехнике, књижевности и српског језика и других.

Како је предочено члановима Савета на данашњој седници, организација К.А.О. Парнас залаже се за промовисање грађанских слобода, људских права и родне равноправности, потом стварање услова за постизање једнаких шанси и могућности за све, нарочито за жене, особе са инвалидитетом и младе, афирмацију потенцијала маргинализованих група а посебно особа са инвалидитетом, младих и жена и других особа у ситуацији маргинализованости и дискриминације, подршку и допринос побољшању друштвеног положаја особа са инвалидитетом, младих, жена и других особа у ситуацији маргинализованости и дискриминације кроз реализацију уметничких, културних, едукативних и информативних активности и програма, подстицање и афирмација културне партиципације особа са инвалидитетом, промоцију и подстицање инклузије, информисање и едукација младих о људским правима и развијање еколошке свести код грађана и развој и заштита животне средине.

Организациони тим К.А.О. Парнас чине сертификовани тренери и тренерице из области инвалидности, родне равноправности и људских права уопште, а постављене циљеве организација реалазије кроз разноврсне програме, услуге и пројекте.