Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici jednoglasno su usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet Bangladeš), kao i predloge odluke o izradi Plana generalne regulacije i to, Univerzitetskog parka u Novom Sadu, zatim prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, severno od Kanala DTD u Novom Sadu i Okružnog Zatvora u Novom Sadu.

Usvojen je Predlog odluke o izradi Plana deteljne regulacije područja istočno od pristupnog puta za groblje na Alibegovcu u Petrovaradinu, Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije porodičnog stanovanja istočno od Bukovačkog puta i dela područja „Širine I“ u Petrovaradinu, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Branka Radičevića i Radoja Domanovića).

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog odluke o kupovini stana u javnoj svojini Grada Novog Sada kao vid stambene podrške, Predlog odluke o izmenama Odluke o dodeli stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške, Predlog odluke o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2020. godini,  Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje i Predlog odluke o izmeni Odluke o korišćenju sredstava za tekuće održavanje stanova i kuća u javnoj svojini Grada Novog Sada radi realizacije stambene podrške Grada Novog Sada u 2020. godini.

Većinom glasova Savet je prihvatio Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2019. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktaivnosti Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu za period 01.01.–30.06.2020. godine, Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-30. septembar 2020. godine, kao i predloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javno komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015, 2016. i 2019. godinu.