Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници једногласно су усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Бангладеш), као и предлоге одлуке о изради Плана генералне регулације и то, Универзитетског парка у Новом Саду, затим простора за мешовиту намену у северном делу града, северно од Канала ДТД у Новом Саду и Окружног Затвора у Новом Саду.

Усвојен је Предлог одлуке о изради Плана детељне регулације подручја источно од приступног пута за гробље на Алибеговцу у Петроварадину, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације породичног становања источно од Буковачког пута и дела подручја „Ширине I“ у Петроварадину, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (локалитет на углу улица Бранка Радичевића и Радоја Домановића).

На данашњој седници усвојен је Предлог одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке, Предлог одлуке о изменама Одлуке о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке, Предлог одлуке о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада у 2020. години,  Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење и Предлог одлуке о измени Одлуке о коришћењу средстава за текуће одржавање станова и кућа у јавној својини Града Новог Сада ради реализације стамбене подршке Града Новог Сада у 2020. години.

Већином гласова Савет је прихватио Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих актаивности Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину за период 01.01.–30.06.2020. године, Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-30. септембар 2020. године, као и предлоге решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели добити за 2015, 2016. и 2019. годину.